Arðsemi eigin fjár

TM hefur sett sér markmið um að ávöxtun eigin fjár skuli vera hærri en 15%. Það markmið hefur náðst í sjö af undanförnum tíu árum. Arðsemin hefur verið nokkuð sveiflukennd en ýmsir einskiptis liðir hafa valdið sveiflunum. Hrunsárið 2008 sker sig úr en þá var töluvert tap á rekstri félagsins.

Á undanförnum árum hefur verið kappkostað að stýra félaginu í samræmi við áhættuvilja stjórnar út frá Solvency II gjaldþolshlutfalli. Farið var rækilega yfir fjárhagsskipan TM og tjónaskuld endurmetin í samræmi við hinar nýju kröfur. Arðgreiðslur og endurkaup eigin bréfa hafa svo miðast við að halda gjaldþolshlutfalli innan þeirra marka sem áhættuvilji stjórnar setur. Einnig var á árinu 2015 ráðist í tveggja milljarða króna útgáfu á víkjandi skuldabréfum sem lið í að styrkja fjárhagsskipan félagsins en útgáfan telst sem eiginfjárígildi samkvæmt kröfum Solvency II.

Arðsemi eigin fjár