TM í Kauphöll Nasdaq OMX

Hlutabréf TM voru skráð í Kauphöll Nasdaq OMX á Íslandi 8. maí 2013. Hlutafé félagsins skiptist í árslok milli 1.339 hluthafa, en þeir voru 1.660 í ársbyrjun. 

Upplýsingastefna TM

1.     Markmið upplýsingastefnu

Markmið upplýsingastefnu TM er að tryggja jafnan aðgang hagsmunaaðila að réttum og áreiðanlegum upplýsingum um TM. Þannig má auka þekkingu þeirra og eftir atvikum annarra á starfsemi félagsins.

2.     Hagsmunaaðilar

Helstu hagsmunaaðilar vegna framkvæmdar upplýsingastefnu TM eru:

  • Hluthafar
  • Fjárfestar
  • Greiningarfyrirtæki
  • Matsfyrirtæki
  • Kauphöll Nasdaq OMX á Íslandi
  • Fjölmiðlar

3.     Verklag upplýsingamiðlunar

TM fylgir í öllu þeim lögum og reglum sem gilda um upplýsingaskyldu félaga sem skráð eru á aðallista Kauphallar Nasdaq OMX á Íslandi.

a.      Tilkynningar
Tilkynningum um uppgjör félagsins, niðurstöður matsfyrirtækja eða annað sem talið er geta haft umtalsverð áhrif á rekstur, afkomu og efnahag félagsins er dreift í gegnum fréttaveitu Kauphallar Nasdaq OMX á Íslandi. Þegar fréttir hafa verið birtar í fréttaveitunni eru þær birtar á vef TM  (www.tm.is)

b.      Kynningar
Í kjölfar árshlutauppgjöra heldur TM kynningarfundi fyrir hagsmunaaðila. Á kynningarfundum um ársuppgjör verður jafnframt farið yfir áætlanir félagsins.

c.       Þagnartímabil
Einum mánuði fyrir lok hvers uppgjörstímabils og fram að uppgjöri veitir TM engar upplýsingar um málefni er hafa áhrif á rekstur, afkomu og efnahag félagsins.

d.      Áætlanir
Samhliða ársuppgjöri birtir félagið áætlun fyrir yfirstandandi rekstrarár. Áætlun er uppfærð ef líkur eru taldar á verulegu fráviki frá áður birtri áætlun.

e.      Samskipti
Það er markmið TM að eiga í góðum samskiptum við hagsmunaaðila. Í þeim tilgangi er leitast við að veita þeim aðstoð við umfjöllun um félagið innan þess ramma sem lög og reglur heimila.

f.      Talsmaður
Forstjóri TM er talsmaður félagsins. Hann getur veitt öðrum starfsmönnum TM tímabundna heimild til þess að tjá sig um afmarkaða þætti starfseminnar.

Forstjóri félagsins er Sigurður Viðarsson
netfang: sigurdur@tm.is
sími: 515-2609/898-6276

Upplýsingastefna TM er samþykkt af stjórn félagsins og skal endurskoðuð a.m.k. einu sinni á ári. 

Reykjavík 9. mars 2015
Stjórn Tryggingamiðstöðvarinnar hf.


Þróun á hlutabréfaverði frá frá 1. janúar til 31. desember 2015


Listi yfir 20 stærstu hluthafa 31. desember 2015

Nafn Hlutafjáreign %
1 Lífeyrissjóður verslunarmanna 73.278.995 9,9107
2 Gildi - lífeyrissjóður 61.920.947 8,3746
3 Lífeyrissj.starfsm.rík. A-deil 48.300.000 6,5324
4 Sameinaði lífeyrissjóðurinn 40.906.530 5,5324
5 Stefnir -  ÍS 15 38.966.321 5,2700
6 ALDA Equity Opportunity Fund 37.491.881 5,0706
7 Tryggingamiðstöðin hf. 25.292.231 3,4207
8 Stapi lífeyrissjóður 23.402.613 3,1651
9 A.C.S safnreikningur I 21.820.000 2,9511
10 Íslandsbanki hf. 21.273.703 2,8772
11 IS Hlutabréfasjóðurinn 21.120.723 2,8565
12 Riverside Capital ehf. 18.707.878 2,5302
13 Lífeyrissj.starfsm.rík. B-deil 17.595.000 2,3797
14 Stafir lífeyrissjóður 17.457.931 2,3611
15 Þrír GAP ehf. 15.242.441 2,0615
16 Arion banki hf. 14.427.894 1,9513
17 Festa - lífeyrissjóður 14.043.855 1,8994
18 JÖKÁ ehf. 11.844.778 1,6020
19 Virðing safnreikningur 11.521.804 1,5583
20 Landsbréf - Úrvalsbréf 11.003.489 1,4882

Hlutabréf TM skráð í Kauphöll 8. maí 2013


Auðkenni á markaði: TM
Fjöldi hluta: 739.393.888
Fjöldi útistandandi hluta: 714.101.657
Eigin hlutir í lok árs: 25.292.231
Gengi í lok árs 2015: 23,55
Markaðsvirði útistandandi hlutafjár í lok árs 2015: 16.817.094.022 kr.